note  

originalna muzika

 
line decor
grana
line decor
 

 

 


 
 


 
 

Biografija

Rodjen 11.04.1954. godine. Rodno mesto: selo Slatina kod Negotina.

slika1

Od prve do 14.-e godine živi u Radujevcu kod Negotina.Vrlo rano ispoljava ljubav prema muzici.

Baba i deda sa kojima je živeo nisu imali razumevanja I zabranjivali su mu da se bavi muzikom smatrajući to nedoličnim i jako poročnim zanimanjem.


Sa nepunih 15 godina odlazi u Negotin koji je samo 13 kilometara udaljen od Radujevca, na dalje skolovanje.U Učiteljskoj školi je uz ostale predmete naročita pažnja posvećivana muzici, likovnom i literarnom razvoju učenikakao i svestranom ispoljavanju ličnosti učenika kroz različite sekcije i aktivnosti. Uzore nalazi medju starijima, vršnjacimai mladjima. Tu se susrece i sa vrlo muzikalnim mladim ljudima ( Nenad Ilić, Luis, Gradimir Stanisavljević, Milanko Nikolić,Nikodijević, Saša Stefanović… ).

slika2


U školi je prof. Kmec Martin preporučio da Časlav svira violinu kao obavezan instrument. Uz violinu Časlav počinjeda vežba klavir i gitaru i pokazuje veliko interesovanje za polifonu muziku. Sem toga vežba i istražuje zapisujućimotive i teme koje mu nailaze.

slika3


Tih sedamdesetih godina prvi put sluša muziku dr. Jovičića na koncertu u Negotinu i od tog trenutkapočinje samostalno da vežba klasičnu gitaru.
Sem muzike, uz Milomirku Drobnjak, Vitomirku Šikić, Smilju Gajić,…, aktivan je u literarnoj, recitatorskoj i dramskoj sekciji. Pod rukovodstvom  prof.B. Didića poniknuće nekolike vrlo zapažene predstave od kojih je izrazit uspeh postigla dramska predstava “Ludak  opatica”. Pesme ( uglavnom ljubavne ) su se čitale na književnim večerima i drugim prilikama poosnovnim i srednjim školama I drugim pesničkim manifestacijama.

slika4


Godine 1971. završava roman „Vatra na obali“ koji će prenositi od ruke do ruke i čitati. Vremenom će mu se izgubiti trag.Od pesama su takodje sačuvane samo objavljene pesme.

Koliko su profesori Borislav Didić, Olga Rnjak i Aleksandar Živanović bili značajni za njegovo književno uzrastanje, prof. Mladen Krstić, akademski slikar, mlad I ambiciozan, zaineresovaće mnoge učenike za bavljenje likovnom umetnošću ( Vitomirku Šikić, Dragišu Ćosića, Nadu Kojić, Ninu Karaferović,…).

 

slikano

Takodje će i Časlav Radukanović tokom srednje škole početi da se bavi slikarstvom. Povremeno će slikati i radove će izlagati na kolektivnim izložbama.

vatra

 

Sa prerastanjem učiteljske škole u pedagošku akademiju,nastavlja školovanje još dve godine i stiče zvanje nastavnika razredne nastave.

slika5


Po završetku školovanja samostalno radi na vlastitom formiranju. Živi u Bukovču i bavi se amaterski horom, malim orkestarskim sastavima, slika, komponuje, podučava decu sviranju, organizuje rad kulturno umetničkog društva.

1978. godine dobija posao nastavnika muzike u Mihajlovcu, Prahovu, Dušanovcu i Radujevcu ( škola koju je pohadjao do osmog razreda ). Za vrlo kratko vreme oformljuje mali dečiji orkestar, podučava decu sviranju gitare, flaute, harmonike… U Bukovču istovremeno radi s mešovitim horom, dečjim horom, slika…Priprema se za prijemni ispit I muzičke studije iz harmonije, kontrapunkta, klavira…Pod uticajem Milana K. Krstića priprema se za angažman nastavnika klavira pri muzičkoj školi.Od 1980. godine dobija zaposlenje u osnovnoj školi “ Stevan St. Mokranjac “ u Kobišnici predajući istoriju, geografiju, likovnu i muzičku umetnost. Iste godine nastavlja rad sa zainteresovanom decom za bavljenje muzikom.

slika6 slika7
slika8

 

1981. godine osniva odeljenje gitare u Bukovču pri muzičkoj školi „ St. Mokranjac“ u Negotinu. Nastupao je sa učenicima i prijateljima, bivšim učenicima. Dobitnik je specijalne nagrade sa kamernim učeničkim ansamblom na prvoj gitarijadi akustične gitare u Boru 1986.godine.

slika9
slika10
slika11

iz serije Vuk Karadžić

1993. godine dobija posao učitelja u područnom odeljenju u Srbovu da bi 1995. godine karijeru učitelja nastavio u Bukovču u okviru iste matične škole.

1997. godine počinje da radi u Štutgartu kao učitelj jugoslovenske dopunske škole. Bavi se kulturno umetničkim radom, slika i izlaže slike ( izložba sa Raletom Palićem, akademskim slikarom, maja 1997. ), komponuje, koncertira ( humanitarni koncert u Aspregu ), peva u crkvenom horu, korepetira i diriguje prema potrebi.

Nastupa u više navrata sa nirnberskim i minhenskim horom na koncertima.
Po povratku iz inostranstva nastavlja rad kao učitelj u Bukovču. Živi sa porodicom u Kobišnici. Komponuje.


Sajt u izradi